Logga in

Användarnamn
Lösenord

Innehåll

Frågor & Svar om Fysprofilen


1. Vad är Fysprofilen?
Med hjälp av Fysprofilen kan du genom att göra ett antal tester få reda på din egen fysiska status jämfört med vad som är optimalt inom din idrott. Med hjälp av Fysprofilen ser man även balansen mellan dina fysiska kvaliteter i förhållande till de krav som ställs i din idrott.

2. Vad är bakgrunden till Fysprofilen?
Det som startade tankarna kring Fysprofilen var iakttagelserna att alla, oavsett idrott, tränade väldigt mycket men också på ett likartat sätt. Även tillfället då en landslagstränare och förbundskapten konstaterade att "det vi håller på med är en konditionsidrott" varav någon frågar vilken kondition de har och båda svarar "det vet vi inte".

Det satte igång arbetet med att skapa ett verktyg med vilket man ville hjälpa de idrotter som inte har något mätbart resultat, att få reda på de fysiska krav som ställdes, förutom att vara skicklig i sin idrott.

Dessutom har idrotterna i stor utsträckning enbart fokuserat på att bli så grenspecifika som möjligt, så tidigt som möjligt. Detta har lett till att man inte blir så bred och stark som man borde vara för att klara av sin egen idrott. Det räcker inte bara med grenspecifik träning man måste även ha rätt fysisk förmåga för att vara bra i sin idrott.

Många lägger även ned mycket tid på träningen men får inte någon feedback på hur deras status ser ut. Man vet inte om träningstiden utnyttjas på effektivaste sätt.

Verktyget man ville få fram skulle även hjälpa till med att optimera och styra träningen rätt, d v s identifiera hur varje individ ser ut och behöver träna vid sidan av sin grenspecifika sport. Man ville göra träning och resultat mätbara så att oro för att inte träna rätt och med bra kvalitet försvann.

3. Finns det bara en Profil eller kan min sport få sin egen?
Ett specialsytt paket tas fram för respektive idrott, dam/herr, singel/dubbel o s v. Dessutom görs det ännu mer specialiserat om man kan hitta skillnader på olika positioner, t ex i ett fotbollslag.

4. Ge exempel på några som använder Fysprofilen idag.
T ex handboll, bandy, ishockey, fotboll, innebandy, basket, golf från landslagsnivå till klubbnivå. SOKs (Sveriges Olympiska Kommitté) mål är att Fysprofilen ska finnas för alla olympiska idrotter. Fysprofilen passar mycket bra för både lag- och individuella idrotter.

5. På vilket sätt är Sveriges Olympiska Kommitté inblandad?
Fysprofilen är SOKs verktyg för deras satsning på topp- och talangidrottarna.

6. På vilket sätt är Riksidrottsförbundet inblandat?
Riksidrottsförbundet (RF) och deras elitidrottscentrum kommer att kunna använda samma verktyg för testfeedback och träningsstyrning som SOK.

7. Förhållandet mellan poäng och resultat, vad ligger bakom det?
När du gör testerna i Fysprofilen får du dina egna resultat som sedan räknas om till poäng. Man har lagt en skala från 1 till 10, där 10 poäng är optimalt för just den idrotten för att man ska vara på internationell elitnivå. En poäng betyder inte att man är en "soffliggare" utan att kvaliteten släpar efter i den idrott man håller på med . Man befinner sig fortfarande i ett elitidrottsskickt. Poängen omvandlar resultatet och ska visa hur bra du är i just din idrott.

Bakgrunden och beräkningarna till poängen kommer från en stor mängd testmaterial sedan 20 år tillbaka och från testresultat från utlandet. Utifrån detta har man fått en bild över hur olika idrotter ser ut och vilken fysik som krävs för att vara så bra som möjligt i sin idrott.

8. Det individuella träningsförslag som presenteras efter att testerna är gjorda, hur tas det fram?
Det är framtaget som träningsförslag av expertis knutna till SOK, Idrottshögskolan/Fysiologen och Bosön efter senaste rön inom elitidrott. Det baseras även på hur de bästa klubbarna och idrottsmännen tränar. Utveckling och uppdatering av träningsprogrammen sker kontinuerligt.

9. Kan man utföra testerna själv?
Ja, men viss utrustning krävs. Eventuellt kan man göra delar av testerna själv och sedan vända sig till ett Regionalt Elitidrottscentrum (Reg-EIC) för hjälp med den mer avancerade testningen, t ex tester som kräver mycket utrustning.

10. Om man vill ha hjälp att göra testerna, vart vänder man sig?
Man kan vända sig till något av de Regionala EIC som finns i Sverige. Se under "Testplatser" i menyn för mer information.

11. Hur ser ett testtillfälle ut?
Det är att föredra att utföra testerna över två dagar på grund av att man gör ett aerobt respektive ett anaerobt maxtest, vilka man blir trött av. Testningen tar, med lite vana, ungefär 2,5 timmar/dag för ett lag med 20-25 personer.

12. Efter att man gjort testerna vad händer då?
I dagsläget får du din Fysprofil (ett diplom) och ett träningsförslag som är baserat på dina testresultat


Senaste nytt

© 2016 Sveriges Olympiska Kommitté. Epost till Webmaster